Bank info

Cennik (lekcje z Martyną lub Stanisławem)
Cenniki (lekcje z Tonym)

Come and Speak- Tony Machalski
ul. Kościuszki 61, 78-400

Tytuł: 
imię i nazwisko ucznia – miesiąc i rok
np: Jan Kowalski – Wrzesień 2023

95109017110000000137319619

Nieobecności nie powodują obniżenia miesięcznej ceny zajęć. Więcej szczegółów można znaleźć w czwartym punkcie umowy.