Bank info

Aby uniknąć płacenia za odwołane lekcje, uczeń musi poinformować nas o nieobecności co najmniej 15 godzin przed
lekcją.

Cennik (lekcje z Martyną lub Stanisławem)
Cenniki (lekcje z Tonym)

Come and Speak- Tony Machalski
ul. Kościuszki 61, 78-400

95109017110000000137319619

Tytuł: 
imię i nazwisko ucznia – miesiąc lub daty zajęć

np:
Jan Kowalski – 15.10, 22.10, 29.10 
Jan Kowalski – Październik 2022

Aby uniknąć płacenia za odwołane lekcje, uczeń musi poinformować nas o nieobecności co najmniej 15 godzin przed lekcją.